Odkryj potencjał‚ komunikacji
telefon i SMS !

Doświadć się, jak to działa, spróbuj demo:

Our API makes it easy for you to add custom telephony features that are perfectly suited to the way you do things – because let’s face it, sometimes ‘off the shelf’ just doesn't cut it.

Sample code for our API

POST https://<API-Username>:<API-Password>@api.46elks.com/a1/SMS
application/x-www-form-urlencoded
from=+46766861234
to=+46723175800
message='Hi! This is a message from me! Have a nice day!'
 
POST https://<API-Username>:<API-Password>@api.46elks.com/a1/Calls
application/x-www-form-urlencoded
from=+46766861234
to=+46723175800
voice_start={"connect":"+46340890510"}
 
{
 "ivr": "http://myserver.se/welcome.wav",
 "1": {
  "play": "http://myserver.se/info.wav"
 },
 "2": {
  {
  "play": "http://myserver.se/entervoicemail.wav",
  "next": {
   "record": "http://myserver.se/newvoicemail"
  }
 }
 "3": {
  "ivr": "http://myserver.se/enterpin.wav",
  "digits": 5,
  "next": "http://myserver.se/usercode"
 }
 "4": {
  "connect": "+46723175800"
 }
}
curl -X POST \
 -u <API-Username>:<API-Password> \
 -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
 -d 'from=TheSender' \
 -d 'to=+46723175800' \
 -d 'message=Test Message To your phone.' \
 'https://api.46elks.com/a1/SMS'
curl -X POST \
 -u <API-Username>:<API-Password> \
 -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
 -d 'from=+46766861234' \
 -d 'to=+46723175800' \
 -d 'voice_start={"connect":"+46340890510"}' \
 'https://api.46elks.com/a1/Calls'
{
 "ivr": "http://myserver.se/welcome.wav",
 "1": {
  "play": "http://myserver.se/info.wav"
 },
 "2": {
  {
  "play": "http://myserver.se/entervoicemail.wav",
  "next": {
   "record": "http://myserver.se/newvoicemail"
  }
 }
 "3": {
  "ivr": "http://myserver.se/enterpin.wav",
  "digits": 5,
  "next": "http://myserver.se/usercode"
 }
 "4": {
  "connect": "+46723175800"
 }
}
<?php
 
$url = 'https://api.46elks.com/a1/SMS';
$username = '<API-Username>';
$password = '<API-Password>';
$sms = array('from' => 'DummyFrom',
       'to' => '+46709751949',
       'message' => 'Hello hello!');
      
$context = stream_context_create(array(
  'http' => array(
    'method' => 'POST',
    'header' => "Authorization: Basic ".
      base64_encode($username.':'.$password). "\r\n".
      "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n",
    'content' => http_build_query($sms),
    'timeout' => 10
    )
  ));

$response = file_get_contents($url, false, $context);
print $response;

?>
<?php

$url = 'https://api.46elks.com/a1/Calls';
$username = '<API-Username>';
$password = '<API-Password>';
$call = array('from' => '+46709751949',
       'to' => '+46709751949',
       'voice_start' => '{"connect":"+461890510"}');
      
$context = stream_context_create(array(
  'http' => array(
    'method' => 'POST',
    'header' => "Authorization: Basic ".
      base64_encode($username.':'.$password). "\r\n".
      "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n",
    'content' => http_build_query($call),
    'timeout' => 10
    )
  ));

$response = file_get_contents($url, false, $context );
print $response;

?>
{
 "ivr": "http://myserver.se/welcome.wav",
 "1": {
  "play": "http://myserver.se/info.wav"
 },
 "2": {
  {
  "play": "http://myserver.se/entervoicemail.wav",
  "next": {
   "record": "http://myserver.se/newvoicemail"
  }
 }
 "3": {
  "ivr": "http://myserver.se/enterpin.wav",
  "digits": 5,
  "next": "http://myserver.se/usercode"
 }
 "4": {
  "connect": "+46723175800"
 }
}
import requests

auth = (
  '<API-Username>',
  '<API-Password>'
  )

fields = {
  'from': 'Hello',
  'to': '+46723175800',
  'message': 'Test Message To your phone.'
  }

response = requests.post(
  "https://api.46elks.com/a1/SMS",
  data=fields,
  auth=auth
  )

print(response.text)
import requests

auth = (
  '<API-Username>',
  '<API-Password>'
  )

fields = {
  'from': '+46766861234',
  'to': '+46723175800',
  'voice_start': '{"connect":"+461890510"}'
  }

response = requests.post(
  "https://api.46elks.com/a1/Calls",
  data=fields,
  auth=auth
  )

print(response.text)
{
 "ivr": "http://myserver.se/welcome.wav",
 "1": {
  "play": "http://myserver.se/info.wav"
 },
 "2": {
  {
  "play": "http://myserver.se/entervoicemail.wav",
  "next": {
   "record": "http://myserver.se/newvoicemail"
  }
 }
 "3": {
  "ivr": "http://myserver.se/enterpin.wav",
  "digits": 5,
  "next": "http://myserver.se/usercode"
 }
 "4": {
  "connect": "+46723175800"
 }
}
using System;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace elktest {
 class Program {
  public static string user = "<API-Username>";
  public static string pwd = "<API-Password>";
  private static HttpClient client;
  static void Main(string[] args)
  {
   Task.Run(async() = > {
    using(client = new HttpClient()) {
     client.BaseAddress = new Uri("https://api.46elks.com");

     client.DefaultRequestHeaders.Authorization =
      new AuthenticationHeaderValue(
       "Basic",
       Convert.ToBase64String(
        System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(
         string.Format("{0}:{1}", user, pwd))));

     var content = new FormUrlEncodedContent(new[] {
      new KeyValuePair < string, string > ("from", "ElkTest"),
      new KeyValuePair < string, string > (
       "to", "+46735417172"),
      new KeyValuePair < string, string > (
       "message",
       "Test 😊 message to you!"),
     });

     HttpResponseMessage response = await client
      .PostAsync("/a1/SMS", content);
     response.EnsureSuccessStatusCode();
     var result = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    }
   }).Wait();
  }
 }
}
using System;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace elktest {
 class Program {
  public static string user = "<API-Username>";
  public static string pwd = "<API-Password>";
  private static HttpClient client;
  static void Main(string[] args)
  {
   Task.Run(async() = > {
    using(client = new HttpClient()) {
     client.BaseAddress = new Uri("https://api.46elks.com");

     client.DefaultRequestHeaders.Authorization = 
      new AuthenticationHeaderValue(
       "Basic",
       Convert.ToBase64String(
        System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(
         string.Format("{0}:{1}", user, pwd))));

     var content = new FormUrlEncodedContent(new[] {
      new KeyValuePair < string, string > ("from", "ElkTest"),
      new KeyValuePair < string, string > (
       "to", "+46735417172"),
      new KeyValuePair < string, string > (
       "voice_start",
       '{"connect":"+461890510"}'),
     });

     HttpResponseMessage response = await client
      .PostAsync("/a1/Calls", content);
     response.EnsureSuccessStatusCode();
     var result = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    }
   }).Wait();
  }
 }
}
{
 "ivr": "http://myserver.se/welcome.wav",
 "1": {
  "play": "http://myserver.se/info.wav"
 },
 "2": {
  {
  "play": "http://myserver.se/entervoicemail.wav",
  "next": {
   "record": "http://myserver.se/newvoicemail"
  }
 }
 "3": {
  "ivr": "http://myserver.se/enterpin.wav",
  "digits": 5,
  "next": "http://myserver.se/usercode"
 }
 "4": {
  "connect": "+46723175800"
 }
}
Dokumentacija på angielsku

Zobacz co zrobili inni z 46elks API

Przes cały świat

Jesteśmy dostępni localnie, w okolicy całego świata.

Wybierz kraj aby zobaczyć
ofertę usług i cen.

Mapa świata - 46elks w Polsce!

Korzystanie z rozmowy i SMS w twojej aplikacji jest łatwe! Utworzyć konto